Xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên, nhân viên phục vụ tại Đại hội XIII

Ban tổ chức Đại hội XIII của Đảng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên, nhân viên an ninh, người phục vụ... tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Hải Phú.
Ban tổ chức Đại hội XIII của Đảng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên, nhân viên an ninh, người phục vụ... tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Hải Phú.
Ban tổ chức Đại hội XIII của Đảng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên, nhân viên an ninh, người phục vụ... tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Hải Phú.
Lên top