Xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên đưa tin kỳ họp 1, Quốc hội khoá XV

Lên top