Xem xét xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng viên đại biểu QH

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: QH
Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: QH
Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: QH
Lên top