Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng:

Xem xét việc tăng ngày nghỉ dịp lễ Quốc Khánh

Thủ tướng tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) sáng ngày 15.10. Ảnh PV
Thủ tướng tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) sáng ngày 15.10. Ảnh PV
Thủ tướng tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) sáng ngày 15.10. Ảnh PV
Lên top