Xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư TPHCM

Hội nghị Trung ương 9 khóa XII của Đảng. Ảnh: N.Bắc
Hội nghị Trung ương 9 khóa XII của Đảng. Ảnh: N.Bắc
Hội nghị Trung ương 9 khóa XII của Đảng. Ảnh: N.Bắc
Lên top