Xem xét nhân sự khoá XIII, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khoá XII. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khoá XII. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khoá XII. Ảnh TTXVN
Lên top