Xem xét nâng mệnh giá bảo hiểm y tế phù hợp mức chi trả của nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Minh Thành
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Minh Thành
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Minh Thành
Lên top