Xem xét lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng.
Lên top