Xem xét kỹ lưỡng phương án điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế xã hội 2020

Tuyến metro số 1 TPHCM đoạn Bình Thái - Long Bình dự kiến kịp tiến độ đưa vào chạy thử vào tháng 8.2020. Ảnh: Huân Cao
Tuyến metro số 1 TPHCM đoạn Bình Thái - Long Bình dự kiến kịp tiến độ đưa vào chạy thử vào tháng 8.2020. Ảnh: Huân Cao
Tuyến metro số 1 TPHCM đoạn Bình Thái - Long Bình dự kiến kịp tiến độ đưa vào chạy thử vào tháng 8.2020. Ảnh: Huân Cao
Lên top