Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC 2017 tại Quảng Nam:

Xem xét kết quả tiến trình hợp tác tài chính 4 chủ đề ưu tiên

Toàn cảnh Hội nghị Quan chức tài chính cao cấp APEC 2017. Ảnh: BTC
Toàn cảnh Hội nghị Quan chức tài chính cao cấp APEC 2017. Ảnh: BTC
Toàn cảnh Hội nghị Quan chức tài chính cao cấp APEC 2017. Ảnh: BTC
Lên top