Xem xét dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Phiên họp 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Phiên họp 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Phiên họp 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Lên top