Xem xét định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2022

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình của Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình của Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình của Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Ảnh: Minh Hùng
Lên top