Xem xét chức vụ Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Nguyễn Xuân Anh (người ngồi giữa) trong vị trí Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng tại một phiên họp. Ảnh: Báo ĐN
Ông Nguyễn Xuân Anh (người ngồi giữa) trong vị trí Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng tại một phiên họp. Ảnh: Báo ĐN
Ông Nguyễn Xuân Anh (người ngồi giữa) trong vị trí Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng tại một phiên họp. Ảnh: Báo ĐN
Lên top