Xem xét cho phép tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua, cung cấp vaccine

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TG
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TG
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TG
Lên top