Xem xét bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài cho Quảng Nam

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình. Ảnh: QH
Lên top