Xe thô sơ chở tôn tự gây tai nạn khiến lái xe chết tại chỗ