Xe tải kéo lê xe máy, người phụ nữ tử vong tại chỗ