Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe ô tô khách bốc cháy ngùn ngụt trên trên cao tốc Pháp Vân