Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe máy và xe cảnh sát tông nhau, một người chết