Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe khách va liên hoàn 3 xe máy, 2 xe rác, 3 người nhập viện