Xe khách lao húc đổ chục mét dải phân cách quốc lộ, hành khách kêu cứu