Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Thuận:

Xe khách giường nằm tông chết người đi chợ sáng sớm