Quảng Nam:

Xe khách giường nằm lại cháy trơ khung trên đèo Lò Xo