Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Ngãi:

Xe khách đang chạy bỗng phát nổ, bốc cháy