Xe cứu thương chở người chết, tông nhau liên hoàn trên quốc lộ