Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe biển xanh cũng không được vào phố đi bộ