Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe 28 chỗ đi chùa đâm vách núi, ít nhất 2 người chết