Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xây mới cầu bị sụp lún ở TPHCM