Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tham luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh Ngọc Thành
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tham luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh Ngọc Thành
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tham luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh Ngọc Thành
Lên top