Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xây dựng trên núi Sơn Trà gây nguy cơ cho voọc chà vá