Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020):

Xây dựng trật tự, kỷ cương, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Đại tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an |

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có viết: “Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân”. Báo Lao Động xin lược trích bài viết này.

Được xây dựng, tôi luyện, lớn mạnh và trưởng thành qua các cuộc kháng chiến

Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng CAND Việt Nam được xây dựng, tôi luyện, lớn mạnh và trưởng thành qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng CAND cũng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân...

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, “thù trong, giặc ngoài”, vận mệnh quốc gia như “ngàn cân treo sợi tóc”; lực lượng CAND đã nhanh chóng hòa mình vào cuộc đấu tranh của dân tộc; mưu trí, sáng tạo, chủ động phát hiện, kịp thời đập tan nhiều âm mưu thâm độc, xảo quyệt của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động Quốc dân Đảng nhằm lật đổ Chính phủ cách mạng vừa mới thành lập.

Trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến và trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, lực lượng CAND đã cùng với quân và dân cả nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng hàng nghìn cơ sở bí mật nắm tình hình địch, tổ chức lực lượng phá tề, trừ gian, diệt ác; góp phần đánh bại các chiến dịch quân sự của địch, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng CAND ở miền Bắc đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện nhiều kế hoạch của địch, cung cấp nhiều tin, tài liệu quan trọng phục vụ Đảng, Nhà nước; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các bộ, ngành, các cấp chính quyền giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cao cấp, các cơ quan Đảng, chính quyền, các mục tiêu quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Cùng với quân và dân miền Nam, lực lượng CAND đã góp phần quan trọng làm nên những chiến thắng vang dội mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm 

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, song dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; lực lượng CAND đã tập trung đổi mới toàn diện các mặt công tác công an, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ANTT.

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chiến lược bảo đảm ANTT; giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần ổn định chính trị xã hội; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh xã hội. 

Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kiềm chế gia tăng và làm giảm tội phạm, đấu tranh mạnh với các tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực rất lớn, cùng với sự đồng lòng, thống nhất trong toàn lực lượng, tổ chức bộ máy Bộ Công an đã được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, tập trung xây dựng Công an xã chính quy, tăng cường cơ sở, hành động theo phương châm “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Hiện nay, tổ chức bộ máy Bộ Công an từ Trung ương đến cơ sở đã đi vào hoạt động ổn định, chuyên sâu, hiệu quả, là cơ sở, điều kiện quan trọng để Công an các đơn vị, địa phương thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó...

Với niềm tin, khí thế, quyết tâm mới, lực lượng CAND nguyện khắc ghi và thực hiện tốt Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, với phương châm là lẽ sống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, lập nhiều thành tích, xuất sắc, luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
TIN LIÊN QUAN

Công an nhân dân cần quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc"

Việt Dũng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Công an cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Báo Lao Động trong những ngày Cách mạng Tháng Tám

Minh Quang |

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một trang đẹp rực rỡ trong lịch sử Báo Lao Động.

Nhiều sự kiện hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

Việt Dũng |

Bộ Công an sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động thể thao, hội thảo khoa học liên quan đến xây dựng, chiến đấu và bảo vệ an ninh tổ quốc, trước thềm ngày truyền thống sắp tới của ngành (19.8.1945-19.8.2020).

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công an nhân dân cần quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc"

Việt Dũng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Công an cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Báo Lao Động trong những ngày Cách mạng Tháng Tám

Minh Quang |

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một trang đẹp rực rỡ trong lịch sử Báo Lao Động.

Nhiều sự kiện hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

Việt Dũng |

Bộ Công an sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động thể thao, hội thảo khoa học liên quan đến xây dựng, chiến đấu và bảo vệ an ninh tổ quốc, trước thềm ngày truyền thống sắp tới của ngành (19.8.1945-19.8.2020).