Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020):

Xây dựng trật tự, kỷ cương, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
Lên top