Xây dựng Quảng Ninh trở thành địa phương kiểu mẫu

Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top