Xây dựng phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đại hội XIII

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020, chiều ngày 1.6. Ảnh Mai Anh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020, chiều ngày 1.6. Ảnh Mai Anh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020, chiều ngày 1.6. Ảnh Mai Anh
Lên top