Xây dựng pháp luật tránh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc để khoảng trống pháp lý

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top