Xây dựng nông thôn mới: Không vì thành tích mà huy động quá sức dân

Hội nghị Xây dựng XDNTM cấp thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững do Bộ NNPTNT và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức. Ảnh: Thành Trung
Hội nghị Xây dựng XDNTM cấp thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững do Bộ NNPTNT và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức. Ảnh: Thành Trung
Hội nghị Xây dựng XDNTM cấp thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững do Bộ NNPTNT và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức. Ảnh: Thành Trung
Lên top