Xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh

Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đàm Duy
Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đàm Duy
Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đàm Duy
Lên top