Xây dựng Nha Trang trở thành trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp