Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày chuyên đề tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 28.3. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày chuyên đề tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 28.3. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày chuyên đề tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 28.3. Ảnh: TTXVN
Lên top