Xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh: Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch