Xây dựng lộ trình tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Quốc hội
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Quốc hội
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Quốc hội
Lên top