Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế mới ứng phó với dịch virus Corona

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Ảnh: Phạm Đông
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Ảnh: Phạm Đông
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Ảnh: Phạm Đông
Lên top