Xây dựng kịch bản cho công tác bầu cử trong điều kiện xảy ra dịch COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử. Ảnh: VGP
Lên top