Xây dựng kế hoạch kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh Nhật Bắc
Lên top