Xây dựng hồ sơ đề cử mở rộng Di sản vịnh Hạ Long sang quần đảo Cát Bà