Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xây dựng hồ sơ đề cử mở rộng Di sản vịnh Hạ Long sang quần đảo Cát Bà