Xây dựng dự án luật đầu tiên của Quốc hội khoá XV thành hình mẫu, tiêu biểu

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Minh Hùng
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Minh Hùng
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Minh Hùng
Lên top