Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

Xây dựng đồng bộ, chỉnh đốn quyết liệt để khẳng định vai trò lãnh đạo

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh:  T.Vương
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: T.Vương
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: T.Vương
Lên top