Xây dựng Công an nhân dân cách mạng "quân phải tinh, tướng phải mạnh"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Lên top