Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top