Xây dựng Chính phủ điện tử: Rào cản nào?

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nêu cụ thể những rào cản, vướng mắc cần tập trung thảo luận, tháo gỡ trong triển khai Chính phủ điện tử. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nêu cụ thể những rào cản, vướng mắc cần tập trung thảo luận, tháo gỡ trong triển khai Chính phủ điện tử. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nêu cụ thể những rào cản, vướng mắc cần tập trung thảo luận, tháo gỡ trong triển khai Chính phủ điện tử. Ảnh: VGP
Lên top