Xây dựng các giải pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tháng 9

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2021. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2021. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2021. Ảnh: VGP
Lên top